top of page

Enerji Otomasyonu

  İşletmelerde enerji ihtiyacını düşük maliyetlerle karşılarken, mevcut enerjiyi verimli şekilde kullanmanın en etkin yolu enerjiyi kontrol etmektir. Ülkemizde ve dünyada elektrik enerjisine olan talebin artmasına karşın, yaygın enerji kaynaklarının kısıtlı ve tükenebilir olması,  yüksek maliyetli yatırımlar gerektirmesi, ileri teknoloji ve yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç, enerjinin verimli kullanılmasının önemini göstermektedir.

   

    Bunun yanında uluslararası standartlara uygun olmayan sistemlerin kullanımı, kayıp-kaçakları, maliyetleri arttırdığı gibi can ve mal güvenliği açısından da büyük riskler taşımaktadır.

 

   Enerji Otomasyonu;  enerjinin, üretimden tüketildiği son noktaya kadar kontrol altında tutulmasını, en uygun senaryoya göre kumanda edilmesini, enerji parametrelerinin izlenip sistemle ilgili verilerin analiz edilip raporlanabilmesini sağlar.

   Enerji otomasyonu bulunan tesislerin verimli işletilmesi için sistem bakımlarının, servis hizmetlerinin zamanında ve doğru biçimde yapılması, sistem ilavelerinin mevcut sistem özellikleri göz önüne alınarak realize edilmesi gerekir.

OCIFDH0.jpg

   Son teknoloji ile kurulan enerji otomasyon sistemleri (SCADA), yazılım ve donanım olarak son derece açık sistemler olduğundan sonradan genişleyebilme ve değiştirilebilme özelliklerine sahiptir. Hatta başka sistemler de otomasyon sistemine entegre edilebilir.​

Enerji Otomasyon sisteminin;

  • Enerji takibi ve tasarrufu,

  • Can ve mal güvenliği açısından da riskleri ortadan kaldırılması,

  • Daha az sayıda personel ile kontrol edilebilmesi, zaman ve iş gücü kazancı,

  • Sistemin işleyişi hakkında anında bilgi alınabilmesi izlenebilmesi, raporlanması, analiz edilmesi,

  • Sistem takibi sayesinde gerekli tedbirlerin zamanında alınması, arıza riski olan bölgelerin tespit edilebilmesi,

  • Sisteme yapılan müdahalelerin kayıt edilmesi,

  • Sistemdeki ekipmanın ömrünün uzaması

  • Cezalı durumları engellemesi (Kompanzasyon vb.) gibi önemli avantajları bulunmaktadır.

bottom of page